Երազահան

Գոմը երազում (երազահան)

Եթե գոմ ես մտել, ուրեմն շուտով քո կյանքում պիտի տեղի ունենա մի արտակարգ հանդիպում մի արտակարգ անձնավորության հետ:

Այդ անձնավորությունը մեծ ազդեցություն պիտի ունենա վրադ, քեզ պիտի պարզի կյանքի իմաստը, հավատացյալ պիտի դառնաս և հեռանաս այն խոտոր ճանապարհներից, որոնց հաճախ ակամա ընթացել ես:

 

Տառերի ցանկն այստեղ