Երազահան

Ասպարը (վահան) երազում (երազահան)

Վերցնելը իր կամ ուրիշների պատիվ է նշանակում:Վահանը երկիր տիրել է ցույց տալիս:

 

Տառերի ցանկն այստեղ